bilder

Välkommen till min bildverkstad

Jag använder bilder för att uttrycka upplevelserna av verkligheten.

Vad som kan göras riskeras också bli gjort

Jag lider av det ideal jag ska passa in i

så sanrt som jag glider ur detta ideal så fattas mig något

Människan bär alltid med sig sin egen

och mänsklighetens historia

Det är svårt att vänta in upplysningen

och få den att fastna

Jag behöver inte tänka ut vad som ska hända det händer ändå

visar det sig

Man måste liksom komma på sig med hur

man egentligen tycker och känner

Jag är mig själv på spåren hela tiden

Någonstans har vi gått in i dimman

och förlorat siktet 

Vem som helst får inte komma fram som likvärdig.

Det kan skada värdet.

Är det människorna som ska förändras

eller deras livsvillkor 

Det är livet som trycker på och får oss att födas

och växa