( 3

Välkommen till min bildverkstad

Jag använder bilder för att uttrycka upplevelserna av verkligheten.

Om man som ung ägnar sig

åt konsten att uthärda

och göra sig oskadlig 

då är man förlorad

 man har inte skonat sig 

man har offrat sig 

Min bror och min Pappa sida vid sida