(4

Välkommen till min bildverkstad

Jag använder bilder för att uttrycka upplevelserna av verkligheten.

Som om jag  vaknat

ur drömmen om något annat

än

vad som är


ur drömmen om att vara 

någon annan än den jag är