(4

Välkommen till min bildverkstad

Jag använder bilder för att uttrycka upplevelser av verkligheten.

Det verkligt intressanta finns inte långt borta vi är omgivna av det

Som om jag  vaknat

ur drömmen om något annat

än

vad som är


ur drömmen om att vara 

någon annan än den jag är