( 5

Välkommen till min bildverkstad

Jag använder bilder för att uttrycka upplevelser av verkligheten.

Om man nöjer sig med att inte ens försöka då är det ju ingen idé

Det är livet som trycker på och får oss att födas

Jag sätter ihop en berättelse av mina erfarenheter för att hålla dem samman.